Bli med!

Vi ønsker vi å samle så mange Selvstendige Arbeidere som mulig. Med begrepet «Selvstendige arbeidere» mener vi: Enkeltpersonforetak, små aksjeselskap, norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) og de som sympatiserer med vår situasjon, for å påvirke rammevilkårene for å drive næringsvirksomhet her i landet.

Meld deg inn i gruppen på Facebook-siden i dag!

Om du ikke har profil på Facebook, men vil være med, kan du gi din støtte ved å sende oss en mail til aksjonens konto: post krøllalfa selvstendigearbeidere.no
(du må sette inn krøllalfa og ikke ha mellomrom)