Støttespillere

Vi som står bak initiativet til gruppen/siden Selvstendige Arbeidere krever like rettigheter, er personer som selv jobber selvstendig. Dette initiativet er basert på frivillighet og vi som står bak har ingen forretningsmessige interesser i dette tiltaket. Gruppen/siden er partipolitisk uavhengig.

Vi har likevel støttespillere som står sammen med oss for de samme mål:

Enkelt, nettmagasin som gir råd og tips til selvstendig næringsdrivende, ved Pål Stavrum, www.enkelt.cc
Bedriftsforbundet, www.bedriftsforbundet.no
Easyfact, bidrar med hjelp i forbindelse med spørreundersøkelse, www.easyfact.no