Selvstendige arbeidere

Trenger Norge selvstendige arbeidere? Og hvem arbeider selvstendig i Norge?
På bakgrunn av de yrkesgruppene som deltok i spørreundersøkelsen vår har vi laget denne video-presentasjonen:

Selvstendige arbeidere

Her er en oversikt fra Statistisk sentralbyrå over norske bedrifter etter antall ansatte (pr.01.01.2010):