Næringsdrivende blir åpenbart diskriminert

– Det er helt åpenbart en diskriminering av selvstendig næringsdrivende i dagens lovverk, på alle mulige måter, sa FrPs leder Siv Jensen på vårens andre partilederlunsj i regi av Abelia den 30.april.

Siv Jensen i godt selskap på Litteraturhuset.

Siv Jensen i godt selskap på Litteraturhuset.

En ganske bredt sammensatt gruppe tilhørere hadde funnet veien til Abelias partilederlunsj på Litteraturhuset i Oslo. Fremskrittspartiets leder Siv Jensen presenterte sine visjoner for et kunnskapsbasert Norge, for næringslivet og utdanningspolitikken. Hun var innom flere temaer, både forvaltning av kunnskap i skolene, hvordan vi kan inkludere i flere i arbeidslivet, offentlig forvaltning og hvordan ny digital teknologi kan løse samfunnets utfordringer.

Etter hennes innlegg ble det åpnet for spørsmål. Vi tok opp spørsmålet om velferdsordninger for selvstendige arbeidere, om man kan diskutere en trappetrinnsmodell på arbeidsgiveravgiften i de første årene til en bedrift og om Frp kan støtte Venstres forslag om minstefradrag for bedrifter, som vi hørte om da Trine Skei Grande var på besøk sist gang.
– Det er helt åpenbart en diskriminering av selvstendig næringsdrivende i dagens lovverk, på alle mulige måter. Det er det ingen grunn for. Vi trenger å skape trygghet og styrke rammevilkårene. Til nå har det vært opp til den enkelte å forsikre seg, men jeg synes ikke det skal være sånn. Du betaler like mye skatt, og bør ha tilgang på like mye hjelp den dagen du trenger det, sa Siv Jensen til dette spørsmålet.
– Vi trenger et visst nivå av skatter for å opprettholde velferden i landet. Selv for en som ikke er glad i skatt, er det vanskelig å fjerne arbeidsgiveravgiften helt, men vi har sett på muligheten for å fjerne den på lærlingplasser, eller for seniorer i arbeidslivet, så de ikke blir så sårbare i arbeidslivet, var hennes kommentar på dette temaet.
Spørsmålet om minstefradrag ble liggende ubesvart, men det var mange spørsmål som skulle besvares på kort tid, så vi får håpe at det likevel er en mulighet Frp kan se positivt på i nye debatter om hvordan de minste bedriftene kan hjelpes.

Catrine Gamenis fra Bedre Skatt tok opp formueskatten, som er en byrde for mange bedrifter, og lurte hvordan vi kan få en saklig debatt om den.
– Jeg tror ikke at vi kommer de at vi får en saklig debatt. Fordi det er noen som ikke ønsker en slik debatt. La oss ikke diskutere den, la oss bare sørge for å få den bort, var Siv Jensens klare melding på dette området.

Berit Kjøll fra Huawei stilte seg bak spørsmålene om arbeidsgiveravgiften og formueskatten, i tilegg til å spørre hva som var de tre viktigste tiltakene for omstilling av offentlig sektor og hva Frp mener om statlig eierskap.
– Staten ikke nødvendigvis en god eier, men den er en stor eier. Det er ikke tilgjenglig privat kapital til å overta alt Staten eier. Staten må gjerne være eier, men vi trenger en forutsigbar eier, svarte hun. Videre sa hun at de tre viktigste tiltakene for å omstille offentlig sektor er å legge ned fylkeskommunene, ha færre kommuner og få samkjørt alle offentlige informasjonskrav. Vi må forholde oss til personvernet som overordnet krav, svarte hun til disse spørsmålene.

Fra Frps næringspolitiske program finner vi disse løftene til næringslivet:
• forenkle regelverket for å starte bedrifter
• redusere skjemaveldet og forenkle innrapporteringer til det offentlige
• fjerne statlig diskriminering av næringer og enkeltbedrifter
• redusere det offentlige eierskapet
• sikre bedriftene handlingsrom uten politisk innblanding
• sørge for et globalt konkurransedyktig skatteregime
• redusere subsidier til næringer, bransjer og bedrifter
• sørge for at offentlige fonds- og tilskuddsordninger gir støtte etter objektive kriterier og lønnsomhet
• bedre tilgangen til høykompetent arbeidskraft globalt

Dette innlegget ble publisert i Partilederlunsj, Valg 2013. Bokmerk permalenken.